برنامه حسابداری پرنس تعمیرگاهای مجاز خودرو


900,000 تومان 890,000 تومان

تخفیف : 10,000 تومان

امکان درج چند تعمیرکار در یک فاکتور جهت
محاسبه پورسانت، درج کالا و خدمات
بـصـورت هـمـزمان در فاکتورها، امـکان
بازگذاشتن چندین فاکتور بصورت همزمان،
مدیریت انبار و گزارشات سود و زیان و
هزینه ها