19 کالا

 • برنامه حسابدار محک شرکتی-خدماتی کد 213

  3,177,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه شرکتی سطح سه از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا و مدیریت مالی برای فروشگاههایی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک تولیدی کد 231

  1,677,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه تولیدی سطح یک از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا ، سیستم تولید و مدیریت مالی برای تولیدکنندگانی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک تولیدی کد 235

  4,877,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه تولیدی سطح پنج از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا ، سیستم تولید و مدیریت مالی برای تولیدکنندگانی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است .
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک تولیدی کد232

  2,277,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه تولیدی سطح دو از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا ، سیستم تولید و مدیریت مالی برای تولیدکنندگانی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک تولیدی کد233

  2,977,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه تولیدی سطح سه از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا ، سیستم تولید و مدیریت مالی برای تولیدکنندگانی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک تولیدی کد234

  4,077,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه تولیدی سطح چهار از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا ، سیستم تولید و مدیریت مالی برای تولیدکنندگانی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک تولیدی کد331

  587,000 تومان
  نرم افزار محک نسخه تولیدی سطح یک از سری عمومی، مناسب برای واحدهای تولیدی کوچکی که به هر شکل نیاز به محاسبه بهای تمام شده محصول خود را دارند اما به امکانات پیچیده‌ای برای امور حسابداری خود نیاز ندارند و می‌خواهند با یک نرم افزار ساده ولی دقیق حسابداری کسب و کار خود را مدیریت کنند.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک تولیدی کد332

  887,000 تومان
  این نرم افزار برای تمامی کارگاه های تولیدی، رستوران‌ ها، شیرینی فروشی ها و سایر کسب و کار هایی که محصولی را با استفاده از مواد اولیه تولید و عرضه می کنند مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک تولیدی کد333

  1,187,000 تومان
  این نرم افزار برای تمامی کارگاه های تولیدی، رستوران‌ ها، شیرینی فروشی ها و سایر کسب و کار هایی که محصولی را با استفاده از مواد اولیه تولید و عرضه می کنند مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک شرکتی-خدماتی کد211

  1,477,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه شرکتی سطح یک از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا و مدیریت مالی برای فروشگاههایی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک شرکتی-خدماتی کد212

  2,277,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه شرکتی سطح دو از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا و مدیریت مالی برای فروشگاههایی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • برنامه حسابداری محک شرکتی-خدماتی کد214

  3,877,000 تومان
  نرم افزار حسابداری محک نسخه شرکتی سطح چهار از سری تجاری، به‌عنوان یک نرم افزار حسابداری قدرتمند، حرفه‌ای و دقیق با امکانات جامع سیستم فروش، کنترل گردش کالا و مدیریت مالی برای فروشگاههایی که تراکنش مالی متوسطی دارند بسیار مناسب است.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها